CÁCH THỨC DOWNLOAD MỘT LƯỢT NHIỀU FILE CỦA FILEMONEY      VỚI IDM     (Internet Downloader Manager)

-Bấm vào link của FileMoney

h1.jpg

-Bấm vào Low Speed Download

h2.jpg

 

-Đánh vào ô trống những ǵ thấy trong ô ở trên.

-Xong, bấm vào Download File

h3.jpg

 

-Bấm vào link download màu xanh.

h4.jpg

-Nếu trong máy đă cài sẳn IDM th́ IDM sẽ tự động nhảy ra nhận việc download. Bấm vào (1) để chọn nơi sẽ lưu file sau khi download. Bấm vào (2) để những file sẽ download kế tới có cùng 1 chỗ lưu file như file này. Bấm Download Later (3)

h5.jpg

-Lúc này, trong giao diện IDM đă có file đầu tiênvừa chọn để chờ download.

h6.jpg

-Bấm vào X để đóng trang download của FileMoney hồi năy.

h7.jpg

-Lại tiếp tục, bấm vào link thứ nh́ và làm giống như đă làm với link đầu tiên. Và cứ thế, bao nhiêu link th́ tùy ư.

h8.jpg

-Cuối cùng, trong IDM sẽ có đầy đủ những ǵ ḿnh vừa chọn. Ở đây, ví dụ chỉ có 2 link.

-Bấm vào Start Queue  để bắt đầu download.

-Bất cứ lúc nào muốn tạm ngừng th́ bấm vào Stop Queue. Và download lại th́ lại bấm vào Start Queue...

h9.jpg

-Sau khi download xong hoàn toàn, bấm Deleet Completed để xóa danh sách download trong IDM. Và vào chỗ lưu để kiểm tra những file đă download.

-Chú Ư: Với những host khác (ví dụ Mirrorcop.com, Clickupload.me...) cũng làm đại khái như vậy nhưng phải đặc biệt chú ư Download File nằm chỗ nào để bấm cho trúng. Thực tế, đa số những nơi này đều có tính cách gạt gẫm khiến cho những bạn không rành sẽ bấm vào chỗ quảng cáo của họ.

-Chúc bạn thành công.