CÀI ĐẶT PINNACLE STUDIO HD 15 ULTIMATE

                        *Xin nhắc :  Ngắt mạng và tắt Antivirus đang chạy trong máy.

-Sau khi tải về 3 part của file, bấm đôi vào part 1 để giải nén.

h1.jpg

-Bấm đôi vào folder có tên Pinnacle 15 HD...

h2.jpg

-Bấm đôi vào folder có tên Crack-Guida....

h3.jpg

-Bấm đôi vào Avid-Pixie Activation để cài dụng cụ kích hoạt cho phần mềm này.

h4.jpg

-Trở lại trang giải nén đầu tiên, bấm đôi vào Avid-Pinnacle ...để bắt đầu cài phần mếm Pinnacle 15 vào máy.

h6.jpg

-Máy chuẩn bị việc cài đặt:

hh3-install 15.jpg

-Bấm vào Studio 15

hh4-install 2.jpg

-Bấm OK

hh5-install3.jpg

-Chọn ngôn ngữ cần dùng và bấm OK.

hh6.jpg

-Làm đúng theo h́nh. Bấm vào Register Now

hh7.jpg

-Bấm View Instructions

hh8.jpg

-Bấm Close this window

hh9.jpg

-Tới đây, mới thực sự bắt đầu việc cài Pinnacle 15. Bấm Next.

hh10.jpg

-Bấm chọn I accept the terms... Xong, bấm NEXT

hh11.jpg

-Bấm Next

hh12.jpg

-Tùy chọn cho sử dụng phần mềm này. Ai xài cũng được th́ bấm chọn Anyone who uses...

-hh13.jpg

-Bấm chọn Desktop để có biểu tượng ở màn h́nh chính.

-hh14.jpg

-Bấm Install

hh15.jpg

-Xong, không bấm chọn ǵ cả. Bấm Finish.

hh16.jpg

-Bấm OK để tiếp tục cài những plug-ins.

-hh17.jpg

-Vậy là xong, các bạn có thể sử dụng hoàn toàn phần mềm này.