Cách Cài Đặt Phần Mềm Loại Portable.

-Ví dụ vừa tải về 1 phần mềm tên là Photo Effects Studio loại portable và đang ở dạng RAR.

Muốn cài vào máy, làm như sau:

 

h2.jpg

 

-Double click vào file này để mở. (nên biết: Trong máy phải có cài sẳn

chương tŕnh Winrar hoặc Unzip).

-Sau khi mở ra, bấm vào Portable Photo... (1) --->Bấm tiếp vào Extract To (2)

 

h3.jpg

 

-Chọn nơi để lưu. Muốn ở đây tùy ư. Thường là My Documents. Bấm vào

My Documents (1)-->Xong, bấm OK (2). Winrar làm việc ngay để đưa cái

 folder Portable Photo đó vào nơi chỉ định. Đóng chương tŕnh Winrar

(Nhiệm vụ của Winrar đă xong).

 

h4.jpg

 

- Vào nơi đă lưu file vừa extract (tức là My Documents).

-Double click vào folder Portable Photo...

h5.jpg

 

-Right click (Bấm Phải chuột) vào hàng chữ EStudio (1)

-Bấm vào Create shortcut.

 

h6.jpg

 

-Bấm phải vào cái EStudio shortcut vừa có (1).

-Bấm Copy (2)

 

h7.jpg

 

 

- Đóng màn h́nh My Documents.

-Trở ra màn h́nh desktop--> Chỉ chuột vào 1 khoảng trống trên

màn h́nh lúc đó--> Bấm chuột phải---> Bấm Paste.

-Lúc này, dấu hiệu của cái shortcut EStudio (đă copy hồi năy) nằm

 ở desktop.

-Mỗi khi cần sử dụng chương tŕnh này chỉ cần double click vào

 dấu shortcut đó

 

h8.jpg.