CHỈ DẪN CRACK  PHẦN MỀM TMPGEnc DVD AUTHOR 3.0.5

       

Đây là phần mềm phải mua. Muốn xài miễn phí (nghĩa là "lậu" đó!) th́ dùng cách thức gọi là crack.

1-Việc cần làm trước khi làm crack : Chúng ta sẽ cần vào folder: C:\users\tên của ḿnh\appData\Roaming... Mà Windows Vista và Windows 7 theo mặc định luôn che dấu cái folder này. (Trong Windows XP, folder này ở tại : C:\Documents and Settings\tên của ḿnh hoặc tên hiệu máy owner\applicationData\Pegasys (tên công ty của phần mềm) **Không có phần Roaming).  

Để có thể thấy folder đó, làm như sau (Windows nào cũng làm như thế này):

A-Bấm Start -->Control Panel--->Folder Options

q21.jpg

B-Bấm View (1)-->Bấm chọn vào Show hidden files..-->Bấm OK (3)

22.jpg

2-Bây giờ bắt đầu công việc --->Giải nén (unrar) file TMPGEnc 3 -->Double click vào file: TDA3 Retail ...để bắt đầu tiến tŕnh cài đặt chương tŕnh một cách b́nh thường. Khi cài xong, máy yêu cầu Restart, bấm NO .

q.jpg

3-Click vào file: cracked (1)-->Bấm Extract To (2)--> Chọn Desktop (3)-->Bấm OK (4)

q1.jpg

Trên màn h́nh desktop bây giờ đă có cái folder của Cracked này, có tên là TMPGEnc... Để đó.

q2.jpg

4-Công việc bây giờ là t́m đến directory của chương tŕnh TMPGEnc--> Bấm Start-->Computer    -->Double click vào ổ Local C:\ --> Double click vào Program Files (x86)--> Double click vào Pegasys Inc (tên công ty sản xuất phần mềm này)

q5.jpg

5-Double click vào TMPGEnc DVD Author... Rồi minimize trang này xuống

q6.jpg

- Rồi minimize trang này xuống

6- Trở ra màn h́nh desktop, double click cái folder Cracked đă extract  ở bước thứ 3.

q2.jpg

7-Double click vào Cracked

q3.jpg

8-Click vào  TMPGEncDVDAuthor3 (1)--->Bấm Copy (2)-->Xong, minimize trang này xuống.

z1.jpg

9-Mở lại (restore) trang ..Program Files/Pegasys/TMPGEnc...  đă minimize ở bước thứ  5--> Bấm cục (1) và bấm Paste (2)

q7.jpg

Lưu ư: Nếu Paste không được có nghĩa là copy cái file TMPGEnc...ở bước 8 không ăn. Gặp trường hợp này, trở lại từ bước 6 để copy lại.

10- Bấm Copy and Replace.

 q8.jpg

11-Vậy là đă thay xong cái file TMPGEnc  giả vào cái file thật. Bây giờ đến việc thay cái file "TMPGEncDVDAuthor3.en.lic" là xong. Bấm X đỏ để đóng cái đang có trên màn h́nh-->

q9.jpg

12- Trở lại bước số 2 --> Double click vào Cracked.

q16.jpg

13- Trở ra màn h́nh desktop và  bắt đầu làm lại từ bước 6 đến bước  7 -->Xong, bấm chọn  TMPGGEncDVDAuthor3.en.lic (1)--->Bấm Copy (2) -->Xong, minimize cái này xuống.

z2.jpg

14-Bây giờ là lúc phải t́m đến cái folder tên là AppData-->Bấm Start-->Computer-->Double click vào ổ C:\ -->Double click vào Users

z3.jpg

--> Double click vào user account của ḿnh (tên của ḿnh)

q10.jpg

--->Double click vào AppData

q11.jpg

--->Double click vào Roaming

 q12.jpg

--->Double click vào Pegasys

q13.jpg

--->Double click vào TMPGEncDVDAuthor3

q14.jpg

15- Bấm cục (1) --> Bấm Paste (2) ** //Có thể làm cách thứ nh́: right click vào 1 khoảng trống trong trang này rồi chọn Paste// (Giống như lúc Paste cái TMPGEnc ở bước số 9, nếu không ăn thua th́ làm lại đến khi paste được mới thôi)

q15.jpg

16-Bấm Copy and Replace

q20.jpg

17- Vậy là xong. Phần mềm này đă crack xong (tức là chôm chĩa đó!) Đóng tất cả những ǵ đang có trên màn h́nh. Restart máy. Và bắt đầu sử dụng...lậu! Chúc thành công.