CÁCH THỨC TẢI VỀ PRESET MILDROP VÀ CHO VÀO KARAFUN

1-Vào trang mạng: http://phamchinhdong.com, bài Danh Sách Phần Mềm và lấy link Mega của Preset rồi tải về.

2- Sau khi tải về , file nằm ở nơi đă chọn.

  -Bấm đôi vào file RAR này để giải nén.

 

h3.jpg

 

4-Bấm chọn All Presets (1) --> Extract To (2) --> Chọn nơi chứa file sau khi tách ra (3), chọn nơi nào tùy ư nhưng phải nhớ chỗ đó --> Bấm OK (4).

Máy bắt đầu làm việc ngay. Xong, đóng Winrar.

h4.jpg

 

5- Sau khi tách xong, file nằm ở nơi đă chọn trong dạng Folder.

-Muốn coi ở trong có những file ǵ, bấm đôi vào folder đó.

h5.jpg

 

6- Khi làm karaoke, muốn dùng chức năng Mildrop th́ phải cho vào Library loại mildrop nào ḿnh muốn. Làm theo thứ tự trong h́nh dưới đây.

-Bấm h́nh 2 cuốn sách (Library là đây) (1)--> Add (2) --> T́m đến nơi đă lưu File khi tách ra hồi năy (3) --> Bấm vào All Presets (4) -->Bấm Open (5)

 

h6.jpg

 

7- Bấm chọn preset cần dùng (bao nhiêu tùy ư, thường là 1 cái, đủ rồi) ---> Xong bấm Open

h7.jpg

 

8-Trong Library đă có Preset vừa chọn. Bấm Close. Từ đây, có thể cài preset vào lằn Mildrop như đă chỉ dẫn trong những bài video trước.

h8.jpg