SỬA LẠI REGISTRY ĐỂ SỬ DỤNG ĐƯỢC ACOUSTICA MIXCRAFT

( Xin nhắc: Registration ID : UNION - Registration Code : 10TAY-KKSAT-AEYW4-X1F1C )

 

 

Sau khi ci xong Acoustica Mixcraft v cho vo Registration ID v Registration code sẽ c 2 trường hợp xảy ra:

1-Mixcraft chấp nhận v lm việc bnh thường nhưng sau một thời gian lại trở chứng khng lm nữa (v đ khm ph ra đồ gian)

2-Mixcraft khng chấp nhận v chỉ cho xi thử một thời gian no đ.

Do đ :

**Nếu bạn gặp trường hợp 1 th :

-Xa bỏ (remove) chương trnh Mixcraft (nn dng phần mềm Your Uninstaller [c trong phần Kỹ Thuật của blog ny) để xa triệt để, c nghĩa l xa sạch những dy mơ rễ m của Mixcraft nằm su trong my (registry). Xa xong, restart my.

- Tắt internet v tắt chương trnh qut virus m bạn đang xi (v dụ Avast...)

-Ci lại phần mềm Acoustica Mixcraft vo my như lc trước đ lm. Ci xong, mở Mixcraft ra. Điền vo Registration ID v Registration code. Sau khi thấy Mixcraft "thank you.." th đng chương trnh ny. V tiếp tục lm theo chỉ dẫn ở dưới đy.

**Nếu bạn gặp trường hợp 2 th:

-Đng chương trnh Mixcraft v lm theo chỉ dẫn dưới đy.

****

 

 

A-Nếu my của bạn l Windows 7:

+ Bấm vo hnh Start (1) --> Đnh vo chữ regedit (2) --> Bấm vo regedit vừa hiện ra (3)

-SuaLai_Registry 2.jpg

- Trong Registry Editor, lần lượt :

+ Bấm vo cục đen pha trước hng chữ HKEY_LOCAL_MACHINE (1)

+ Bấm vo cục đen pha trước SOFTWARE (2)

+ Bấm cục đen pha trước Wow6432Node

+ Bấm cục đen pha trước Acoustica

+ Bấm vo chữ Mixcraft 6.

+ Lc ny, pha bn phải của mn hnh l một đm số hiệu. Bấm chọn rồi xa bỏ (delete) những file c tn l: (Muốn xa, sau khi bi đen ci file /highlight/ bấm chuột phải-->bấm Delete)

DX7II-867-12305-61269-9286

DX7II-867-12345-61269-9289

DX7II-867-12B89-61269-9282

DX7II-867-12B89-61269-9283

Đy l 4 tn sai vặt của Mixcraft c nhiệm vụ chạy về bo co khi pht hiện đồ gian.

* Xa xong, đng Registry Editor. Mở lại Mixcraft sẽ thấy điều kỳ diệu của sự chm chĩa!!

 

 

 

 

SuaLai_Registry 3.jpg

B-Nếu my của bạn l Windows XP, Vista :

+ Bấm dấu hiệu Start ở chn mn hnh, bn phải.

+ Bấm Run

+ Đnh vo trống chữ regedit

+ Trong Registry Editor--> Bấm cục đen pha trước HKEY_LOCAL_MACHINE

+ Bấm cục đen pha trước SOFTWARE --> Bấm cục đen pha trước Acoustica --> Bấm Mixcraft 6.

+ Xa 4 files giống như ở windows 7.. --> Xa xong, đng Registry Editor --> Mở lại Mixcraft.

 

SuaLai_Registry 1.jpg