PHOTO EFFECTS STUDIO

(Loại PORTABLE)

 

A- TẢI VỀ & CI VO MY:

 

-Vo mục Kỹ Thuật, bi Danh Sch Phần Mềm, lấy link tải về.

-(Cũng tải lun ci Photo Art Studio để dng thm. Hai phần mềm ny cng

1 thứ nhưng khc version. Cch dng cũng giống nhau. Chỉ khc ở phần effects,

ci t, ci nhiều. Do đ, mnh lấy hết để dng theo nhu cầu)

 

Sau khi tải về file đ l đy:

 

h2.jpg

 

-Double click vo file ny để mở. (nn biết: Trong my phải c ci sẳn

chương trnh Winrar hoặc Unzip).

-Sau khi mở ra, bấm vo Portable Photo... (1) --->Bấm tiếp vo Extract To (2)

 

h3.jpg

 

-Chọn nơi để lưu. Muốn ở đy ty . Thường l My Documents. Bấm vo

My Documents (1)-->Xong, bấm OK (2). Winrar lm việc ngay để đưa ci

folder Portable Photo đ vo nơi chỉ định. Đng chương trnh Winrar

(Nhiệm vụ của Winrar đ xong).

 

h4.jpg

 

- Vo nơi đ lưu file vừa extract (tức l My Documents).

-Double click vo folder Portable Photo...

h5.jpg

 

-Right click (Bấm Phải chuột) vo hng chữ EStudio (1)

-Bấm vo Create shortcut.

 

h6.jpg

 

-Bấm phải vo ci EStudio shortcut vừa c (1).

-Bấm Copy (2)

 

h7.jpg

 

 

- Đng mn hnh My Documents.

-Trở ra mn hnh desktop--> Chỉ chuột vo 1 khoảng trống trn

mn hnh lc đ--> Bấm chuột phải---> Bấm Paste.

-Lc ny, dấu hiệu của ci shortcut EStudio (đ copy hồi ny) nằm

ở desktop.

-Mỗi khi cần sử dụng chương trnh ny chỉ cần double click vo

dấu shortcut đ

 

h8.jpg.

 

B-SỬ DỤNG PHOTO EFFECTS STUDIO

- Bấm vo File (1) ---> Open (2) /Đy l giai đoạn cho vo tấm hnh

muốn thm hiệu ứng/

 

h9.jpg

-Để cho hnh vo, cũng c thể bấm vo Open New File (1)

-Bấm (2) để chọn nơi đ cất hnh.

-Chọn hnh muốn lm (3)

-Bấm (4) để chọn dạng của hnh khi lm xong.

-Xong, bấm OK

h10.jpg

-Sau khi c hnh trong giao diện lm việc rồi sẽ c kh nhiều

hiệu ứng để lm với tấm hnh đ (lm khung, lm ảnh nghệ thuật..)

*Ở đy, lấy hiệu ứng đổi ảnh mu qua trắng đen lm v dụ.

-Bấm Image (1)

-Bấm Grayscale (2)

 

h11.jpg

-Hnh sẽ đổi mu ngay.

-Nếu đổi , bấm Undo grayscale để trở lại hnh mu ban đầu.

 

 

h12.jpg

-Nếu muốn lm khung cho hnh ny, bấm Decoration (1)

-Bấm Frames (2)

-Bấm vo mẫu khung mnh thch (3)

-Xong, bấm ??? (4)

 

h13.jpg

-Muốn thu nhỏ hoặc lm lớn hnh cho dễ thấy trong khung lm việc,

bấm vo cục ở Scale, ko ra hoặc ko vo.

 

h14.jpg

-Hnh lm xong, đến giai đoạn lưu lại để lm những g cần lm sau ny

(In ra, gởi đi, lồng hnh...)

-Bấm vo File (1) --> Export to...(2)--> Chọn dạng cho hnh (ty nhu cầu,

thường l JPEG) (3)

 

-h16.jpg

-Chọn nơi để lưu tấm hnh sau khi lm xong.

-Bấm cục (1) để chọn nơi -->Đặt tn cho hnh (2) - Bấm Save (3)

 

h17.jpg

 

-Muốn c chất lượng hnh tốt nhất, bấm cục đen để đổi ra số 100

(Hoặc bi đen số đang c rồi đnh vobằng bn phm số 100). Xong,

bấm Save.

 

-Vậy l xong phần đổi hnh mu ra trắng đen.Với niện căn bản ny,

cc bạn nn tm hiểu thm những chức năng th vị khc của Photo

Effects Studio để c những tấm hnh nghệ thuật vừa .

@@@@

 

Để thuận tiện cho qu bạn, ti xin chỉ dẫn thm:

 

* CẮT HNH :

 

-Cho hnh vo.--> Bấm vo hnh cy viết.. (1) --> Bấm Crop (2) -->

Bấm Apply (3)

 

-Bấm cục (1) để chọn khung cắt. C nhiều kiểu khung cắt, tốt nhất

nn chọn loại Free. Loại ny khng c tỷ lệ đối xứng, muốn mở rộng,

thu nhỏ ty .

 

 

-Muốn cắt phần no của hnh th chỉ chuột vo cục trn xung quanh

khung cắt cho hiện ra 1 vạch đứng c 2 mũi tn, bấm giữ chuột v ko

ra, vo theo mnh.

-Muốn dời khung cắt : Chỉ chuột vo phần trong khung cắt, bấm giữ

chuột v ko.

-Đng rồi, bấm Apply

 

-Hnh được cắt ra như dưới đy.

-Nếu khng cần lm thm hiệu ứng g nữa th lưu file theo

chỉ dẫn ở phần trn.

-Nếu cần lm thm th để nguyn hnh vừa cắt v mở hiệu ứng khc

để lm. (V dụ: Chỉnh độ tối, sng)

 

* CHỈNH ĐỘ TỐI-SNG CHO HNH:

 

-Bấm Base

-Lần lượt bấm+giữ thanh trượt (2,3,4) ko qua lại. Vừa ko vừa

nhn hnh nhỏ trn phần ny (6), vừa th ngưng ko.

-Đổi , muốn lm lại từ đầu, bấm Reset (7)

-Đ đồng , bấm Apply (5)

 

 

* LM KHUNG CHO HNH:

 

-Bấm vo hnh khung hnh (1)-->Bấm chọn kiểu khung (2)

-Bấm + giữ chuột v ko thanh trượt (3,4,5). Ko tới đu coi hnh

bn phải tới đ. Ngừng ko khi đ đng .

-Hnh lớn qu, muốn nhỏ lại cho dễ thấy ton bộ, bấm +giữ+ko

thanh trượt (8)

-Nn biết: Thickness: Độ rộng của thanh khung hnh

Saturation v Hue : Độ mu sắc của khung hnh (cứ ko th biết!)

(Lưu : Đy l độ mu. Muốn c mu khc cho khung th phải chọn

kiểu khc c sẳn trong phần chọn khung)

-Đổi lm lại (chọn kiểu khubng khc), bấm Cancel (6)

-Đ đng , bấm ??? (7)

 

 

 

 

 

 

* LM VIỀN QUANH HNH:

 

-Bấm vo hnh khung hnh (1)

-Bấm Borders (2)

-Bấm, giữ, ko thanh trượt (3,4,5, 6) để chọn độ rộng, hẹp cho những cạnh

của đường viền.

Top: Viền ở trn--Bottom: Viền ở dưới--Right: Viền phải--Left: Viền tri.

-Muốn viền chỉ c 1 mu no đ, bấm chọn vo Solid color (7), kế đ trong

bảng mu vừa hiện ra, bấm vo mu mnh thch (9). Xong, bấm OK (10)

-Đổi , bấm ????? (11)

-Đồng lấy hnh ny, bấm ?? (12).

 

 

 

- Muốn viền kiểu cọ, trở lại hnh chưa lm viền hay khung (hnh đ

cắt từ lc đầu).

-Bấm Texture (1)-->Bấm Load (2)

-Bấm chọn mẫu (3)--> Bấm OK (4)

-Đổi để chọn mẫu khc, bấm ???? (5).

-Đồng mẫu ny, bấm ?? (6)

 

 

-Muốn tạo bng cho viền, bấm cục đen (1) ở Effects

-Bấm chọn kiểu bng (2)

-Đổi , bấm (3)

-Đồng lấy hnh, Bấm (4).

 

 

 

* LM MẶT NẠ (MASK)

 

-Bấm (1) -->Bấm Mask (2)

-Bấm chọn kiểu mask (3)

-Đổi khng lm mask nữa (4) --> Đồng nhận hnh vừa lm (4)

-Nn biết: Muốn đổi qua kiểu mask khc, khng cần bấm Cancel.

Chỉ việc bấm chọn vo kiểu khc rồi bấm OK (5)

 

 

* LỒNG HNH VO MẪU C SẲN

 

-Bấm hnh 2 tờ giấy (1)

-Bấm đi vo mẫu c sẳn (2)

 

 

-Bấm giữ chuột v ko những cục trn để hnh nằm gọn trong mẫu.

-Hoặc chỉ chuột vo hnh đến khi hiện ra 1 chữ thập đầu c mũi tn-->

Bấm, giữ chuột v ko..

- Đồng bấm Apply.

 

 

Trn đy l 1 số hiệu ứng lm hnh với phần mềm Photo Effect Studio

(cũng như với Photo Art Studio).

Với chỉ dẫn căn bản vừa rồi, hy vọng cc bạn sẽ tự tm hiểu thm những

ứng dụng rất l th của phần mềm ny.

Mong cc bạn toại nguyện.

Philadelphia, Hoa Kỳ, thng 1, 2014.