LƯU Ở DẠNG MỌI NGƯỜI ĐỌC ĐƯỢC VÀ IN RA ĐƯỢC

 

Khi viết nhạc, theo mặc định, được lưu ở dạng MUS, tức là dạng để chỉnh sửa và in ra. Với dạng này, khi gởi cho người khác nếu máy của họ không có cài sẳn Finale th́ sẽ không đọc được. Để mọi người đều đọc được, phải lưu ở dạng TIFF.

-Vào Tools --> Bấm Advanced Tools --> Graphics

h1

 

-Đến đây, trên thanh menu của Finale hiện ra chữ Graphics

-Bấm vào chữ Graphics đó --> Export page .

h2

 

-Ở phần Type, chọn TIFF --> bấm OK

h3

-Chọn nơi lưu file, đặt tên cho file và bấm Save. Xong..

h4

 

                  

                                THÊM BỚT TRƯỜNG CANH TRONG KHUÔN NHẠC

 

-Bấm vào dấu hiệu h́nh vuông đứt quăng trên cao (Mass Edit) hoặc bấm vào Tools --> Mass Edit.

h1

 

-Nên biết: Việc thêm bớt chỉ có thể làm được ở trường canh đầu tiên hoặc cuối của khuôn nhạc và mỗi lần thêm hoặc bớt 1 trường canh mà thôi. Do đó, muốn thêm bớt nữa th́ làm lần nữa.

 

-Nếu muốn thêm: Bấm vào trường canh đầu tiên của khuôn nhạc phía dưới của khuôn muốn thêm --> Nhấn vào phím có h́nh mũi tên chỉ lên trong bàn phím (phía bên phải, chỗ có 4 phím nằm riêng, có h́nh 4 mũi tên : chỉ lên, chỉ xuống, chỉ ngang về trái, chỉ ngang về phải)

h1.jpg

h2 h3

-Lúc đó, sẽ có thêm h́nh cái ch́a khóa phía sau khuôn nhạc. Đây là dấu hiệu cho biết khuôn nhạc này đă có sửa đổi.

Muốn không thấy cái dấu hiệu này th́ bấm View --> Bấm không chọn vào Show Page Layout Icons.

h4

-Nếu muốn bớt : Bấm vào trường canh cuối của khuôn muốn bớt --> Nhấn vào phím có h́nh mũi tên chỉ xuống.

h5 h6

-Lưu Ư: Khi đă viết lời ca xong, khi thêm bớt phải coi chữ lời ca có bị dồn cục hay không. Nếu dồn cục quá th́ sẽ không thấy rơ lời ca hoặc giăn ra quá, không hợp lư. Do đó, phải làm việc thêm, giảm đến khi coi được mới xong. Tốt nhất, sau khi viết xong lời ca th́ mới làm việc thêm, giảm này.