CÁCH THỨC TẢI VỀ NHỮNG BÀI  TRONG WEBSITE CỦA PHẠM CHINH ĐÔNG

                                     (http://phamchinhdong.com hoặc http://phamchinhdong.blogspot.com)

 

   Trong 2 website của PCĐ, những bản Karafun và Phần Mềm phải tải về từ những nơi khác th́ đều được ghi rơ link để lấy. Ngoài ra, tất cả những loại khác (nhạc MP3, nhạc nền, Melody, Thơ, Văn) đều không có link v́ có thể tải trực tiếp từ máy chủ của PCĐ. Với Windows 10, cách thức để tải về mỗi loại không giống nhau.

 *Nhạc MP3, Nhạc nền, Melody.

- Ví dụ muốn tải về nhạc nền (Beat) hoặc nhạc giai điệu (Melody) th́ bấm vào thanh NHẠC NỀN-MELODY.

/h1.jpg

- Bấm vào tựa đề bài hát muốn tải để mở bài ra.

q1.jpg

- Trong khung mới hiện ra, bấm PHẢI vào thanh nhạc chạy (1)-->Bấm Save Audio As..(2)

q2.jpg

- Chọn nơi lưu file sau khi tải xuống (1)-->Đặt tên (nếu có sẳn th́ thôi) (2)-->Chọn dạng âm thanh (3)-->Save (4)

q3.jpg

4/Bài muốn tải đă được lưu ở nơi chọn.

q4.jpg

 

Thơ, Những Bài Chỉ Dẫn Trong Mục Kỹ Thuật

-Bấm vào tựa đề để mở bài ra.

q5.jpg

-Bôi đen (highlight) những ǵ muốn lấy (1)--> Bấm PHẢI, chọn Copy (2). Để đó.

q6.jpg

-Mở 1 trang Word (hoặc NotePad) mới-->Bấm PHẢI vào trang-->Bấm Paste

q7.jpg

-Những ǵ copy hồi năy hiện ra. Từ đây, làm công việc lưu file có lẽ bạn đă biết.

*Nhạc Bản

-Bấm PHẢI vào tựa đề bản nhạc (1)-->Bấm Save Links As…

q8.jpg

-Chọn nơi lưu (1)-->Chọn dạng h́nh ảnh (2)-->Bấm Save.

q9.jpg

-Đây là bản nhạc vừa tải xuống

q99.jpg

-Vậy là xong. Tha hồ mà làm thịt. Vui nhé!