TĂNG GIẢM ÂM THỂ (TON) VỚI ACOUSTICA MIXCRAFT 6

-Sau khi cho file nhạc vào, bấm vào thẻ Mixer ở dưới chân.

h1.jpg

- Bấm vào thẻ Sound

h2.jpg

-Bấm vào cục đen phía trong ô phía trước chữ semitone (nửa ton).

(Lưu ư: Nếu muốn đổi tempo -nhanh, chậm- của bản nhạc th́ bấm vào cục đen  ở dưới ô có chữ Time stretch by rồi bấm chọn con số thích hợp)

 

h3.jpg

-Bấm chọn vào con số thích hợp. Điểm chuẩn 00 biểu thị cho ton hiện tại của file nhạc. Chọn được số nào th́ bấm Play để nghe thử ngay lúc đó.

Đă vừa ư th́ lưu file như đă biết. Xong

h4.jpg