THU ÂM CÙNG LÚC HÁT THEO VIDEO

                                Theo ư tôi, với những bạn không chuyên nghiệp, để hát cho đúng nhịp, quư bạn có thể làm theo cách thức "tự chế" sau đây:

                                                                               1-Mở chương tŕnh Audacity lên. Giao diện của Audacity trải rộng nguyên màn h́nh.

                                                                                 Cắm microphone vào máy và thiết lập các thông số nguồn vào như đă nói ở bài trước. (Nghĩa là chọn nguồn vào là microphone

                                                                                 và loại là Mono hoặc Stereo.)

                                                                                -Đeo headphone lên. (Nếu không dùng headphone, tiếng hát của ca sĩ sẽ bị thu âm luôn)

 

                                                                              2-Chỉ chuột vào cạnh trái của giao diện Audacity cho hiện ra cái gạch ngang có mũi tên ở hai đầu (1). Lúc đó, tiếp tục bấm TRÁI

                                                                                chuột + giữ chuột + và kéo về phía phải, cho giao diện Audacity nhỏ lại. Thả chuột ra khi thấy đă đúng ư (2). Bấm vào dấu - (3)

                                                                                để giấu Audacity xuống dưới (gọi là Minimize).

                                                                                                    q1.jpg

                                                                            3-Mở video nhạc lên. Ở đây, lấy ví dụ là bài Đừng Nói Với Tôi trong mục Nhạc Video. Mở video xong rồi, bấm vào dấu hiệu của

                                                                              Audacity ở chân màn h́nh.

                                                                                                    q2.jpg

                                                                         -Audacity sẽ chạy lên nằm chung trên màn h́nh như h́nh dưới đây. Muốn dời chỗ Audacity th́ bấm chuột vào phần trên cùng (3)

                                                                          + giữ + kéo qua, kéo lại.

                                                                        -Bắt đầu thu âm. Bấm (1) cho hát nhạc video.

                                                                                               q3.jpg

 

                                                                          -Có thể khi bấm Play, Audacity sẽ trốn xuống dưới chân màn h́nh. Bạn chỉ việc bấm lại vào dấu hiệu của nó ở dưới chân như hồi

                                                                           năy (1), nó sẽ chạy lên lại. (Có lẽ thứ này nhát hơn thỏ?)

 

                                                                                                    q4.jpg

 

                                                                           -Bấm (2) và hát theo những ǵ đang nghe trong headphone để bắt đầu thu giọng hát của ḿnh.

 

                                                                                                  q3.jpg

                                                                           -Sau khi thu hết bài, bấm vào cục vuông để ngưng thu âm....quư bạn sẽ làm tiếp những việc đă chỉ dẫn trong bài "Thu Âm

                                                                            Với Audacity".

 

                                                                                                      q5.jpg