CHN LOGO VO PHIM VỚI PINNACLE STUDIO ULTIMATE 12.

-Đầu tin l vấn đề LOGO. C nhiều dạng logo: Ảnh động (hnh chuyển động ở dạng GIF hoặc AVI) - Ảnh tĩnh (chỉ l 1 tấm hnh ở dạng JPEG, BMP hoặc PNG) - Viết chữ trực tiếp vo phim.

Do đ, phải lo lm sẳn Logo m mnh muốn (bằng những chương trnh no m bạn biết). Lm xong, lưu file ở đu th phải nhớ để lt nữa gọi n ra.

-Ở đy, mnh sẽ lm th dụ bằng loại logo ảnh tĩnh v viết trực tiếp.

1-Logo bằng ảnh tĩnh.

-Mở Pinnacle Studio Ultimate 12 v cho phim chnh vo.

-Bấm vo Album -->chọn Photos.

h1.jpg

-Trong (1), nếu chưa thấy nơi đ lưu file th bấm vo hnh ci folder bn phải. Trong khung nhỏ mới hiện ra, bấm vo cục đen ở phần Look in tm đến nơi đ lưu File --Khi đ thấy nơi lưu file, bấm chọn hnh của logo -- Open.

h2.jpg

-Ko hnh logo thả vo nơi muốn logo bắt đầu hiện ra.

h3.jpg

-Bấm đi vo hnh logo-->Bấm vo hnh vung nhỏ (dấu hiệu của chức năng Picture in picture)

h4.jpg

- Bấm + giữ + ko 4 cục đen ở 4 cạnh của logo để chỉnh cho logo nhỏ lại theo muốn.

-Nhớ bấm chọn vo Enable picture-in-picture.

-Nếu thch chỉnh sửa logo th ko những thanh trượt ở những phần Video Transparency (lm logo r hay mờ), Border (khung của border) v Shadow (bng đổ của logo). Lm thử sẽ thấy.

-Xong, cũng bấm+giữ+ko logo đến nơi muốn để logo. Nhn qua hnh phim bn tri để thấy r nơi mới để logo.

h6.jpg

-V dụ đy l nơi mnh muốn để logo.

-Muốn logo hiện ra tới đu th ko hnh logo ra tới đ.

h7.jpg

 

2-Logo Viết Trực Tiếp Vo Phim

- Nếu pha tri đ thấy track c chữ T th thi. Nếu chưa thấy th: -Bấm phải vo khoảng trống no cũng được trong timeline -- Bấm vo Always show overlay track --Lc ny track đ mới c.

-Trong track (lằn) T, chỉ chuột vo lằn, nơi muốn viết logo-- Bấm đi --

h8.jpg

-Khi đ, 1 khung hnh mới hiện ra -- Muốn viết logo ở đu th bấm+giữ+ko chuột, ko qua phải rồi ko xuống, xong thả chuột ra.

h9.jpg

-Bấm vo trong nhỏ mới tạo ra rồi đnh chữ vo -- Viết chữ Việt c dấu th phải mở bộ g Unikey ln, chế độ V -- Chọn Font chữ v kch cỡ chữ -- Bấm chọn kiểu chữ v mu chữ trong di bn phải---Khi đ viết xong, nếu muốn thay đổi font, kch cỡ, kiểu hay mu th trước tin phải bi đen hng chữ rồi mới chọn ci khc-- Viết xong hon ton, chỉ chuột ra ngoi khung viết v bấm 1 ci, khung bao quanh chữ sẽ mất--- Xong, nhớ bấm OK.

h10.jpg

-Muốn logo hiện ra tới đu th bấm chuột ko ra tới đ. Nhn ln mn hnh nhỏ pha trn cao, bn phải coi c vừa chưa?

-Muốn sửa đổi nữa th bấm đi vo hnh logo đ (trong track T). Một mn hnh sẽ hiện ra cho mnh sửa lại.

h11.jpg

 

-Mọi sự đ hon tất. Chc bạn toại .

PCĐ