VIẾT NOTE ĐƠN THEO Ư MUỐN.

Nói trước:   Chào các bạn, Thật sự, tôi không biết tí ǵ về việc này. Từ xưa tới giờ, tôi đă viết theo kiểu "có sao hưởng vậy". May mắn quá, có bạn Phạm Nguyên (ở đâu tôi không biết) nhân dịp coi video về phần mềm Music Finale của tôi ở Youtube đă chỉ dẫn căn bản về việc viết note đơn theo ư muốn. Để giúp các bạn không biết như tôi, theo chỉ dẫn căn bản đó, tôi ṃ mẫm thêm và viết thành bài này.

Cảm ơn bạn Phạm Nguyên rất nhiều.

 

                                                    ---00---

 

- Khi bản nhạc đă viết xong, bấm vào Speedy Entry Tool.

h1.jpg

- Tùy theo sự kết hợp của note đơn mà xử lư.

 Theo thí dụ 1 dưới đây, nếu nằm ở dạng này th́ chỉ chuột vào note đơn thứ 3 (cái vạch chạy tới đó) và nhấn 1 cái lên phím có dấu  / (trên bàn phím)

h8.jpg

- Kết quả sẽ là:

h9.jpg

-Nếu để nguyên cái vạch ở note đó và nhấn lên phím / 1 lần nữa, sẽ trả lại t́nh trạng cũ, như vầy:

h8.jpg

-Nếu để cái vạch ở note thứ nh́ mà bấm phím / 1 cái th́ sẽ như vầy:

h10.jpg

-Đây là thí dụ thứ 2 với dạng note đơn nằm như vầy:

h11.jpg

-Bấm vào note đơn thứ nh́ rồi nhấn phím / 1 cái

-h12.jpg

-Sẽ như vầy:

h13.jpg

-Nhưng, bấm vào note đơn kế tiếp ở phía sau và nhấn phím / 1 cái h14.jpg

th́ lại như vầy:

h15.jpg

-Muốn trở lại như lúc trước th́ : 1/ Bấm vào Undo Speedy edit  2/ hoặc để nguyên như vậy, nhấn phím / 1 cái nữa. Sẽ trở lại như vầy:

h14.jpg

-Nếu không bấm vào note đơn kế tiếp ngay phía sau như vừa rồi mà bấm vào note đơn thứ tư

h16.jpg

và nhấn phím / 1 cái th́ sẽ như vầy:

h17.jpg

-Với cách thức như trên, ḿnh uyển chuyển áp dụng chế độ Speedy Entry Tool vào note đơn để cuối cùng có được h́nh thức mà ḿnh mong muốn th́ thôi ( có nghĩa là phải chịu ṃ mẫm, bấm vào note này không được th́ chuyển qua note khác).

 

Chúc các bạn toại nguyện.