CÀI ĐẶT PINNACLE STUDIO 17 ULTIMATE

                  Trước khi cài đặt, ngắt mạng Internet và đóng chương tŕnh Antivirus

-Sau khi tải về đầy đủ, bấm chuột phải vào part01 và bấm tiếp vào Extract Here để giải nén .

ta.jpg

-Cùng 1 nơi đó, khi giải nén xong, tất cả được đưa vào 1 folder có tên là PS17U-2013.

-Bấm đôi vào folder này để mở nó ra.

tb.jpg

-Bấm đôi vào Setup.

t1.jpg

-Bấm đôi vào KEY.

tc.jpg

-Bấm vào cục đen để chọn ngôn ngữ. Xong, bấm OK.

t9.jpg

-Bấm Next

t10.jpg

-Bấm Install.

t11.jpg

-Key đă cài xong, bấm Finish. Lúc này, phần mềm Pinnacle Studio 17 Ultimate đă được bẻ khóa.

t12.jpg

-Tiếp tục, bấm vào Install trước hàng chữ Pinnacle Studio 7 Ultimate để bắt đầu cài phần mềm này vào máy.

t2.jpg

-Bấm cục đen để chọn ngôn ngữ. Xong, bấm OK

t3.jpg

-Bấm Next

t4.jpg

-Bấm Install

t5.jpg

-Lại bấm cục đen để chọn ngôn ngữ. Xong, bấm OK.

t6.jpg

-Bấm vào Activate but Register Later.

t7.jpg

-Bấm Register Later.

t13.jpg

 

-Bấm Next.

t14.jpg

-Bấm chọn I accept... Xong, bấm Next

-Bấm Next

-

-Bấm chọn Desktop. Bấm Next.

-Bấm Install

-Phần mềm Pinnacle 17 đang được cài vào máy như thế này đây.

-Cài đặt đă xong. Bấm Finish.

-Tiếp tục, update (cập nhật) phần mềm này. Bấm vào Install phía trước hàng chữ Pinnacle Studio 17 Patch v.17.01.134

-Lại bấm vào cục đen để chọn ngôn ngữ. Xong, bấm OK .

-Bấm Next

-Bấm Install

-Bấm Update.

-Bấm Finish. Phần mềm PS17U đă được cập nhật.

-Việc kế tiếp cần làm là cài Standard Content Studio 17, xong rồi cài Bonus Content Studio 17 Ultimate. Cách thức cài cũng giống như những cái trên.

-Những thứ c̣n lại, ví dụ như Creative Pack, Score Filter..., tùy theo nhu cầu sử dụng nâng cao mà cài thêm. Nếu chỉ là căn bản th́ không cần lắm.

-Việc cài đặt đă xong. Đóng tất cả những ǵ đang có trên màn h́nh.

-Mở lại Internet và Antivirus.

-Bấm đôi vào biểu tương PS17U ở desktop để mở chương tŕnh này ra lần đầu tiên. Sẽ thấy như vầy:

-Bấm Cancel hoặc No nếu có bất cứ hộp thoại nào hiện ra.

-Đóng chương tŕnh này.

                                                                   Hết

©Jyly 19, 2015