CÀI ĐẶT CAMTASIA 8.4

**Quan Trọng :  Trước khi cài đặt phải ngắt mạng và đóng chương tŕnh chống Virus

                                                                                  *******

 q1.jpg

-Việc đầu tiên là sửa lại thư mục.

-Bấm đôi Windows

q2.jpg

-Bấm đôi System 32

q3.jpg

-Bấm đôi Drivers

q4.jpg

-Bấm đôi vào etc

q5.jpg

-Bấm phải vào  host (1)-->Bấm Properties (2)

q13.jpg

-Nếu thấy trong ô nhỏ trước hàng chữ "Read- only" đă có dấu chọn th́ bấm vào đó 1 cái nữa cho mất cái dấu chọn đó đi (1)-->Bấm Apply (2)--> Bấm OK (3)

q14.jpg

-Bấm dấu windows (lá cớ) (1)--> Bấm All Programs (2)

q6.jpg

-Bấm Accessories (1)--->Bấm PHẢI vào Notepad (2)---> Bấm Run as administrator (3)

q7.jpg

 

-Bấm Yes.

q-chuphinh.jpg

 

-Bấm Open.

q8.jpg

-Coi có đúng như h́nh chụp hay không? (1)--->Bấm vào cục đen (3) để chọn All Files -->Bấm vào "host", lúc đó ở File name cũng hiện ra chữ này (2)-->Bấm Open.

q9.jpg

-Đánh tiếp vào ở hàng cuối hai ḍng chữ này:

127.0.0.1  activation.cloud.techsmith.com

127.0.0.1  oscount.techsmith.com

 

q10.jpg

-Đánh xong, bấm File (1)--> Bấm Save As (2)

q11.jpg

-Coi có đúng như h́nh chụp hay không? (1)-->Bấm vào cục đen (2) để chọn All Files-->Bấm "host" (3), lúc đó trong File name cũng hiện ra tên đó--> Bấm Save (4)

q12.jpg

-Bấm Yes.

q13 (2).jpg

-Bấm vào dấu X đỏ để đóng trang này.

quend.jpg

-Xong việc đầu tiên, làm tiếp.

-T́m đến file Cam 8.4.rar đă tải về, Bấm đôi nó để giải nén.

h-unrar 1.jpg

-Bấm đôi vào file có tên là Camtasia.

h-unrar 2.jpg

-Bấm đôi vào Install_Camtasia 8.4.docx để lấy tin tức đăng kư cài đặt.

h3.jpg

h4.jpg

-

h0B.jpg

-Bấm Next

h1.jpg

-Bấm chọn I accept the license agreement--> Bấm Next

h2.jpg

-Bấm chọn Licensed-I have a key --> Đánh Name (tên) và Key đă thấy hồi năy vào từng ô trống --> Bấm Next

h5.jpg

- Nếu 2 tin tức trên là đúng th́ máy sẽ làm tiếp việc cài đặt. Nếu máy nói không đúng, chọn số key khác.

-Bấm Next

h6.jpg

 

-Bấm chọn vào Create a shortcut... và Install default Library assets --> xong, bấm Next

h7.jpg

-Máy đang cài như vầy:

h8.jpg

-Cài xong, bấm Finish.

h9.jpg

-Mọi sự đă hoàn tất! Chúc các bạn toại nguyện.