ĂN GIAN FINALE 14

 

                                                                                                                                  -Việc đầu tiên là phải ngắt mạng Internet và đóng chương tŕnh Antivirus.

                                                                           -Sau khi tải xuống Finale 14 ở dạng RAR như thế này:                            

                                                                                       F1.jpg

                                                                            - Bấm đôi vào file đó để giải nén.

                                                                           F8-SETUP.jpg

                                                                             - Giải nén xong, bấm đôi vào tập tin (folder) FINALE 2014 để mở nó ra.

                                                                                   F2.jpg

 

                                                                             -Bấm đôi vào folder MMFINALE2014

                                                                                  F3.jpg

 

                                                                            -Bấm đôi vào Install Finale 2014.. để bắt đầu tiến tŕnh cài phần mềm này vào máy.

                                                                                  F4.jpg

 

                                                                             -Bấm Next.

                                                                                  F9-SETUP.jpg

 

                                                                            - Bấm chọn vào I accept the terms...rồi bấm Next

                                                                                 F10-SETUP.jpg

                                                                              -Bấm Next

                                                                                 F11-SETUP.jpg

                                                                               -Không bấm chọn Documentation rồi bấm Next.

                                                                                  F12-SETUP.jpg

                                                                              -Bấm Install

                                                                                 F13-SETUP.jpg

                                                                             -Đang cài vào máy biểu thị như vầy:

                                                                                 F15-SETUP.jpg

                                                                            -Bấm OK

                                                                                     F16-SETUP.jpg

                                                                               -Bấm OK

                                                                                         F17-SETUP.jpg

                                                                                     -Việc cài vào máy đă xong. Bấm Next

                                                                                       F18-SETUP.jpg

                                                                                    -Không bấm chọn Show Readme rồi bấm Fin

                                                                                        F19-SEPUP-COMPLETED.jpg

                                                                                    -Tiếp tục, trở lại cái winrar hồi năy. Bây giờ, bấm đôi vào tập tin R2R để bắt đầu làm công việc ăn gian.

                                                                                         F20-CRAC.jpg

                                                                                       -Bấm đôi vào MakeMusic_Keygen

                                                                                        F21-CRAC.jpg

                                                                                      -Máy mở file này, biểu thị như vầy:

                                                                                              F22-CRAC.jpg

                                                                                          -MakeMusic_keygen được mở ra. (1)Bấm vào dấu (-) cho Winrar chạy xuống chân màn h́nh để rộng chỗ.

                                                                                          (2) Trong khung MakeMusic_Keygen, bấm vào Generate Serial. [không làm ǵ ở phần số 3, tôi viết lộn)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              F23-CRAC.jpg

                                                                                         -Trong ô Serial Number bây giờ đă có những số hiệu.

                                                                                             F24-CRAC.jpg

                                                                                             -Cứ để cái keygen này ở đó. Trở ra màn h́nh của máy (desktop), bấm phải vào dấu hiệu (icon)

                                                                                              của phần mềm Finale 14 vừa cài vào hồi năy và bấm vào Run as administrato

                                                                                              F25-CRAC.jpg

                                                                                           -Bấm vào Authorize Now...

                                                                                             F26-CRAC.jpg

                                                                                           -Đánh vào tên của ḿnh vào ô First Name, Họ vào ô Last Name (không cần tên họ thật)

                                                                                          -Lấy số hiệu  trong ô Serial Number đang có ở Keygen đánh vào ô Serial Number trong khung

                                                                                           Finale Authorization Wizard.

                                                                                          -Bấm Next

                                                                                             F27-CRAC.jpg

                                                                                           -Bấm Continue (Đó, nhờ ngắt mạng, Finale không liên lạc được về nhà của họ nên mới có được phần này đó bạn!)

                                                                                            F28-CRAC.jpg

                                                                                           -Bấm chọn vào Website or telephone (1) rồi bấm Next (2)

                                                                                            F29-CRAC.jpg

                                                                                           -Lấy số User Code trong Finale Authorization Wizard đánh vào ô User Code ở MakeMusic Keygen (1).

                                                                                          -Xong, bấm vào Generate Auth (2)

                                                                                             F30-CRAC.jpg

                                                                                            -Lúc này, trong MakeMusic Keygen, ở ô Authorization Code hiện ra 1 hàng số hiệu. Lấy số hiệu đó đánh vào ô

                                                                                             AUTHORIZATION CODE trong khung Finale Authorization Wizard (1)

                                                                                            -Xong, bấm Next (2)

                                                                                              F31-CRAC.jpg

                                                                                               -Khi thấy chữ Cảm Ơn (Thank you..) là đă ăn gian được phần mềm này đó bạn!  Bấm Close

                                                                                                                       F32-CRAC-COMPTED.jpg

                                                                                -Bấm vào dấu X trên khung MakeMusic Keygen để đóng cái này luôn.

                                                                                     F33-CRAC-COMPLETED 2.jpg

                                                                                  -Đến đây, mọi sự đă hoàn tất. Bạn có thể sử dụng phần mềm này vĩnh viễn.