ĐỂ THẤY ĐƯỢC PROGRAMDATA  HOẶC NHỮNG TẬP DỮ LIỆU BỊ GIẤU.

 

         Có nhiều lúc cần vào phần ProgramData để làm này kia nhưng t́m hoài không thấy nó ở đâu. Ấy là v́ nó đă bị hệ thống bảo mật của máy giấu đi.

Dưới đây là cách thức làm cho thấy của quư đó và chỉ cần làm một lần, từ đây về sau mỗi lần t́m nó th́ sẽ thấy ngay.

 

-Đánh chữ Contol Panel vào ô t́m kiếm dưới chân màn h́nh (1)-->Bấm vào Control Panel (2)

 

h1.jpg

 

-Bấm vào File Explorer Options

 

q1.jpg

-Bấm chọn View (1)-->Bấm chọn Show hidden files.. (2)-->OK (3)

 

q2.jpg

 

-Vậy là xong. ProgramData nằm trong ổ C: mở thử coi có ăn thua ǵ không?

Đây, ổng đây!

 

q3.jpg

 

-Xong!