INSTALL PROSHOW PRODUCER 6.0

-Double click vào file Rar để giải nén. Sẽ thấy như vầy:

h1.jpg

-Double click vào folder Proshow Producer.

-Double click vào file Hướng Dẫn Rack.. để đọc mà biết cách Install. Xong, đóng lại.

-Double click vào file Photodex Proshow... để bắt đầu tiến tŕnh install b́nh thường.

h2.jpg

-Install xong. Đóng lại. ( trong giai đoạn chót của install, đừng chọn phần Run Proshow..(nếucó).

-Bấm vào Keyfilemaker.exe cho xanh lên.

-Bấm vào Extract to.

  h3.jpg

-Chọn nơi đến là Desktop.

-Bấm OK

h4.jpg

-Xong, bấm vào X để đóng winrar.

h5.jpg

-Vào My Computer--> Double click vào C;

h7.jpg

-Double click vào Program Files (x86)

h8.jpg

-Double click vào Photodex

h9.jpg

-Double click vào Proshow Producer

h10.jpg

-Bấm vào dấu - ở trên để giấu trang này xuống (minimize)

h11.jpg

-Trở ra desktop (là nơi đă extract cái Keyfilemaker hồi năy).

-Double click vào Keyfilemaker

h6a.jpg

-Bấm chuột trái vào Keyfile maker cho xanh lên

-Bấm chuột phải và chọn Copy.

-Bấm X để đóng trang này.

 

h6b.jpg

 

-Mở lại trang Proshow Producer đă minimize hồi năy.

-Bấm vào cục đen phía sau Organize và chọn Paste. (có thể làm cách khác: Chỉ chuột vào khoảng trống trong trang và chọn Paste)

 

h12.jpg

-Trong trang này vừa có Keyfilemaker.

-Double click vào file đó.

-Bấm Generate. (Nếu thấy trong khung Status có hàng chữ Registration Complete!!!ENJOY là được)

-Bấm vào Exit.

h13.jpg

 

-Vậy là đă crack xong phần mềm này.

-Restart máy computer.

                   

                                                  ** Chúc các bạn may mắn.