Trn Bước Chn Về

 

C thể chiều nay khi chng mnh đứngđy

Nhn từng chiếc xe đ rời phố chợ,

Anh muốn ngủ vi trong mắt em đen ly

Để đừng phải ni lời tạ từ.

 

Đng rồi đ em, cuộc đời l bến nhỏ

V chuyện đời người l trăm vạn đường chia.

Nn lời yu đương đi khi vội v

Thiết tha trn bước chn về.

 

Mnh đừng ni g trong giy pht ny nh em

Hy nghing vnh nn nhn nắng trưa ngất ngưỡng

Cho ta được nhớ những trăm đời

Đi mắt em buồn, ging nước mắt rưng rưng.

 

Phạm Chinh Đng

(Viết trong Khm Lớn Tr Vinh, 1977, sau khi vợ hiền ln đến thăm nui)