BẦU TRỜI TRÊN KIA

                                                                                                                         Làm sao tôi hát những bài ca vui ?

                                                                                                                         Khi trái tim tôi vẫn chở đầy phiền muộn.

                                                                                                                         Từ khi trăng úa trên con đường lạnh vắng.

                                                                                                                          từ khi tôi biết trên kia bầu trời

                                                                                                                         Hạnh phúc lẻ loi.

                                                                                                                          từ đâu em đến nón nghiêng vành truân chuyên?

                                                                                                                         Đem ước tôi đan thành ṿng hoa tím.

                                                                                                                          t́nh tôi trôi thơ thẩn bên sông.

                                                                                                                         Chờ người đêm đông khơi ấm bếp lửa hồng.

                                                                                                                         Nổi gió lên đi.

                                                                                                                         Ch́m giữa đêm thiêng ngh́n sao trời bở ngỡ.

                                                                                                                         Trong mắt ai kia lời than thở.

                                                                                                                         Bóng tối mịt lao xao đợi chờ.

                                                                                                                         Một hôm ngẩn ngơ t́m nhau lối xưa.

                                                                                                                         Nay đă mờ trong mưa.

                                                                                                                         Về đây cho thấy những con đường năm nao.

                                                                                                                         Cho áo ai bay giữa ḷng đời mệt mỏi.

                                                                                                                         C̣n vương trên tóc phấn thơm trường làng .

                                                                                                                         Ngồi nh́n lên khe .

                                                                                                                         Tôi thấy trên kia bầu trời màu nắng quê hương.

 

                                                                                                                                                                                                       Phạm Chinh Đông