ĐÁ VẪN CHỜ

                                                                                                         những đêm trăng.

                                                                                               một vầng trăng

                                                                                              Lẻ loi bên khung cửa buồn.

                                                                                              những giọt lệ sầu rơi xuống

                                                                                              Thành những hạt sương đêm.

                                                                                              Trăng ơi trăng ơi.

                                                                                              Trăng bao nhiêu tuổi?

                                                                                              Những hạt sương đêm

                                                                                              chừng ấy nỗi niềm.

                                                                                              Nửa mảnh trăng trôi

                                                                                              Như thuyền tôi không bến đỗ.

                                                                                              Bởi bến bờ kia

                                                                                              C̣n vương vấn gió mây ngàn.

                                                                                              Nửa mảnh trăng khuya xin làm con đ̣ nhỏ.

                                                                                              Để muôn ngh́n đời chuyên chở lụy phiền tôi.

                                                                                             Thời gian

                                                                                             Đi qua bao mùa trăng.

                                                                                             Chị Hằng khuyết lại đầy.

                                                                                             Chú Cuội vẫn hoài hoài theo mây.

                                                                                             Sương đêm sầu lặng lẽ.

                                                                                             Hồn sương hóa đá chờ.

                                                                                             Hồn sương hóa đá chờ.

 

                                                                                                                                     Hương Trinh

                                                                                                                                     Việt Nam, 2013