KARAOKE

NHẠC NỀN CÓ CHẠY CHỮ ĐỂ TẬP HÁT (KARAOKE)

*Xin lỗi vì không giỏi làm trang mạng nên chữ lớn chữ nhỏ, chỉnh không được. Chịu thua!


Bầu Trời Trên Kia (Cao ngọc Dung, Tâm Thư)    –Bụi Phấn Ngày Xưa (Đỗ Hải, Rumba)

Bụi Phấn Ngày Xưa (Phạm Tấn Hưng, Rumba)

-Bụi Phấn Ngày Xưa (Phạm Tấn Hưng, Ballad)

-Bầu Trời Trên Kia (Tuấn Ngọc, Hương Giang)     -Bầu Trời Trên Kia (Đỗ Hải, Thúy An)
Biết Đâu
Bên Lề                                                           Bến Lạ

Biển Tôi Và Em  (PCĐ)                                      –Bóng Mây

Biển Tôi Và Em (Văn Vĩnh)                   -Bên Bờ Nhân Gian

Cùng Hát Với Tôi                                                           Còn Đó Dã Quỳ                                                 
Chỉ Là                                                              Cội Nguồn Nhìn Lại

Chào Những Bạc Lòng (rumba)                       –Chiếc Lá Mùa Đông
Chào Em Mùa Đông (Hương Giang)              Chào Những Bạc Lòng (disco)

Chia Tay Mùa Đông (Hương Giang)              –Chia Tay Mùa Đông (Khánh Vy)
Chút Nắng Quê Hương (PCĐ)                      –Chỉ Là Thương Nhớ (PCĐ)

Cuối Cùng Tôi Và Em (POP)                –Cuối Cùng Tôi Và Em (Rumba)

Cội Nguồn Tìm Lại                               –Còn Đó Hoàng Lan

Chút Tình Xót Xa (PCĐ)                     -Chút Tình Xót Xa (Đỗ Hải)

-Còn Đó (PCĐ)                                       -Còn Đó (Đỗ Hải)


 -Dưới Bóng Điêu Linh (Thanh Duyên)             –Dấu Chân Mùa Đông 
 Dấu Chân Trên Cát (Thanh Hoa)                   Dưới Bóng Điêu Linh (Hương Giang)
 Dấu Chân Trên Cát (Hương Giang)               –Dấu Chân Trên Đá (PCĐ, giọng Nữ)
 –Dấu Chân Trên Đá (Khánh Minh)                  –Dặn Nhau


 -Đừng Nói Với Tôi (Quốc Duy)                       Đường Về
 Đồng Xanh Thức Dậy                                   –Đất Đá Thì Thầm
 Đi Thăm Giùm Tôi (Hương Giang)                 Đi Thăm Giùm Tôi (Quốc An)
 -Đá Chờ (Hương Giang)                                Đâu Biết 
 -Đá Vẫn Chờ (Châu Thùy Dương)                   –Đóa Yêu Thương Vườn Tôi
 –Đôi Tay Mùa Đông                                      Đẹp Mãi Những Thiên Thu

Đá Vẫn Chờ (Ngọc Mỹ) 


 Gọi Dậy Những Bình Minh (Bossa)                –Gọi Dậy Những Bình Minh (Slow)
 –Gọi Nhau Mùa Đông                                     Giòng Sông Tôi Và Em 


 Hương Tóc                                                  Hát Từ Bóng Tối 
 Hãy Nói Với Nhau                                        Hương Khế (Rumba)

-Hương Khế (Ballad)

Hình Như Là Tình Yêu (Khánh Vy)                 Hình Như Là Tình Yêu (Duy Thiên)
 Hình Như Là Tình Yêu (Hương Giang)           Hình Như Nắng Vừa Phai
 Hạnh Phúc Buồn                                          –Hương Biển (PCĐ, Nam)
 –Hương Biển (PCĐ, giọng Nữ)                       -Hương Biển (Đỗ Hải, Thanh Duyên)


 –Không Là Trăm Năm (Rumba, Đỗ Hải, Thanh Duyên)  –Không Là Trăm Năm (Tango)  

-Không Là Trăm Năm (Rumba, Cao Ngọc Dung, Thùy An)

 -Lời Của Đêm                                               -Lãng Quên 

 -Mùa Đông Và Mây Xưa (Bossa)                    -Mùa Xuân Vẫn Lạ 
 -Mùa Trăng Ngậm Ngùi (Slow)                         -Mây Xưa 

Mùa Trăng Ngậm Ngùi (Bolero, PCĐ)          –Mùa Trăng Ngậm Ngùi (Bolero, Văn Vĩnh)

Mùa Trăng Cuối Cùng                                   Mãi Nghe Tiếng Muôn Trùng

Mùa Hè Tôi Và Em  (Slow)                         –Mùa Hè Tôi Và Em  (Rumba)

Mùa Thu Tôi Và Em 

Mùa Đông Tôi Và Em (PCĐ)                        –Mùa Xuân Tôi Và Em (PCĐ)

Mùa Xuân Tôi Và Em (Khánh Minh)             –Mùa Đông Tôi Và Em (Hương Giang)

Mưa Tôi Và Em (Tango-PCĐ)          –Mưa Tôi Và Em (Bolero-PCĐ)

Mưa Tôi Và Em (Tango-YCH)         –Một Mai (PCĐ)

-Một Mai (Đỗ Hải)

Nhánh Mùa Xuân Tôi (Quốc Duy)                   Nhánh Mùa Xuân Tôi (Hương Giang)
Nhớ Thương (Quốc Duy)                              –Nơi Đó Có Em (Khánh Vy)
Nơi Đó Có Em (Hương Giang)                      Nhớ Thương (Quốc An)

Núi Đồi Vẫn Gọi                                              –Nắng Tôi Và Em (PCĐ)

Nắng Tôi Và Em (Diệu Hiền)             –Như Giấc Mơ Qua (Light Rock)

Như Giấc Mơ Qua (Slow)                    –Nỗi Niềm (Phạm Tấn Hưng)

-Nỗi Niềm (Đỗ Hải)                             -Ngọn Tóc Trăm Năm

Nhìn Những Mai Sau                        –Nhìn Lên Với Tôi

Ngọn Nguồn Thức Dậy                     –Nỗi Buồn Không Thấy

-Như Loài Chim Sơn Ca                     -Ngày Của Người

-Phù Du (Đỗ Hải)                                 -Phù Du (PCĐ)

Quê Nhà (Quốc An)                                    –Quê Nhà Tiếp Nối

Sỏi Đá Tình Đầu (Đỗ Hải)                           -Sau Cơn Mưa
  
Trăng Bên Kia Sông                                     –Tháng Tư Nắng                                        

Tâm Tình Để Lại (Châu Thùy Dương)           –Tâm Tình Để Lại (Thanh Hoa)   

Tìm Nhau 
Trên Cành Cây Cô Đơn                                –Thì…(Cao Ngọc Dung)

-Thì…(Đỗ Hải)    
Tôi Vẫn Nghe                                              Tình Bạn
Tiễn Nhau Mùa Đông                                   Thì Biết Như Thế
Thức Giấc                                               Thác Ghềnh Nhớ Nhau
Thu Tôi                                                     –Tình Sử Viết Lại   

Trả Đời Cho Nhau                                      –Tình Tự Chân Mây  

Trên Bước Chân Về (PCĐ)              -Trên Bước Chân Về (ĐH)

Trộm Nhìn                                         –Thiên Thu Vẫn Gọi

Tạ Ơn Người                                      –Tôi Khóc Giùm Người

Từ Trong Cửa Lớp                           –Từ Những Thác Ghềnh

           
Về Bên Giòng Sông                                      Vết Thương Xa       
Về Trên Đồi Cao                                           Vết Thương Của Đá     
Vẫn Hát Về Người                              Vì Sao Lẻ Loi (Trần Hải Bằng)             
Vì Sao Lẻ Loi (Tâm Thư)                              -Về Nơi Cuối Trời (Tâm Thư)           
Về Nơi Cuối Trời (Kim My)                   -Vùng Trời Mây Bay

Vùng Mưa Xuống (PCĐ)                              -Vẫy Tay Chào Nhau

-Về Trên Những Tàn Phai (Đỗ Hải)     -Về Trên Những Tàn Phai (PCĐ)

Xứ Người

                                                                                                                    
                                   (đang upload, xin chờ, cảm ơn..)