Thơ

*Nếu thích tải về, xin bấm vào ĐÂY để biết cách tải rõ hơn.
 –Thu Tôi (xin bấm vào tựa đề để đọc văn bản)

(Xin bấm vào đây xem thơ Thu Tôi)
(Xin bấm vào đây nghe đọc Thu Tôi)
(Xin bấm vào đây nghe nhạc Thu Tôi)
(Xin bấm vào đây nghe tác giả hát nhạc Thu Tôi)

Hương Cũ
(xin bấm vào tựa đề để đọc văn bản)
  
(Xin bấm vào đây nghe ngâm thơ Hương Cũ)

Trên Bước Chân Về (xin bấm vào tựa đề để đọc văn bản)

(Xin bấm vào đây nghe đọc thơ Trên Bước Chân Về) 
(Xin bấm vào đây nghe nhạc Trên Bước Chân Về)

 
Ngày Ấy, Bây Giờ  (xin bấm vào tựa đề để đọc văn bản)

 (Xin bấm vào đây nghe đọc thơ Ngày Ấy, Bây Giờ)
Hỏi Thầm  (xin bấm vào tựa đề để đọc văn bản)

(Xin bấm vào đây nghe đọc thơ Hỏi Thầm) 
(Xin bấm vào đây nghe nhạc Hỏi Thầm {Về Trên Những Tàn Phai})
Khi Mùa Thu Về (xin bấm vào tựa đề để đọc văn bản)

 (Xin bấm vào đây nghe đọc thơ Khi Mùa Thu Về)
Quê Cũ  (xin bấm vào tựa đề để đọc văn bản)
Bầu Trời Trên Kia (xin bấm vào tựa đề để đọc văn bản)
(Xin bấm vào tên ca sĩ để nghe nhạc Bầu Trời Trên Kia)
*Hương Giang 
*Thúy An
*Tâm Thư 
Vết Thương Của Đá (xin bấm vào tựa đề để đọc văn bản)
(Xin bấm vào tên ca sĩ để nghe nhạc Vết Thương Của Đá)
Hương Giang 
Quốc Duy 
Chào Em Mùa Đông (xin bấm vào tựa đề để đọc văn bản)
(Xin bấm vào đây nghe nhạc Chào Em Mùa Đông)
Thác Ghềnh Nhớ Nhau (xin bấm vào tựa đề để đọc văn bản)
(Xin bấm vào tên ca sĩ để nghe nhạc Thác Ghềnh Nhớ Nhau)
* Phạm Chinh Đông
* Hương Giang
Đá Vẫn Chờ (xin bấm vào tựa đề để đọc văn bản)
(Xin bấm vào tên ca sĩ để nghe nhạc Đá Vẫn Chờ)
* Hương Trinh (tác giả)
* Hương Giang
* Châu Thùy Dương
Về Nơi Cuối Trời (xin bấm vào tựa đề để đọc văn bản)
(Xin bấm vào tên ca sĩ để nghe nhạc Về Nơi Cuối Trời)
* Tâm Thư
* Kim My
Tập thơ THU PHAI (xin bấm vào tựa đề để xem video)

Vẫn Nhớ

Lục Bát Đầu Tiên

Lục Bát Thứ Nhì

Lục Bát Thứ Ba

Giáng Sinh Của Rắn

Bâng Quơ Mùa Đông Tôi

Nỗi Buồn Của Lửa

Từ Những Núi Đồi Chưa Yên