Kỹ Thuật


Danh Sách Phần Mềm  (Cập nhật theo nhu cầu)

Lấy Phim, Nhạc, Đọc Truyện Từ Youtube

Phải Làm Sao Khi Truyện, Nhạc, Phim Không Cho Tải Xuống?

Chỉ Dẫn Làm Phim Đưa Lên Youtube

Tăng, Giảm Âm Thể Và Nhanh, Chậm Của Bài Hát.

Chỉ Dẫn Viết Phụ Đề Lên Phim Cho Karafun

Thêm Hình Vào Karafun

-Chỉ Dẫn Cài Đặt Camtasia 8.4 (Video, đã bị Youtube lấy xuống)

Chỉ Dẫn Cài Đặt Camtasia 8.4 (văn bản)

Chỉ Dẫn Lấy Camtasia 2018 Miễn Phí (văn Bản)

Chỉ Dẫn Lấy Camtasia 2018 Miễn Phí (video)

Chỉnh Sửa Thư Mục Với NotePad (video)

Chỉnh Sửa Thư Mục Với NotePad (văn bản)

-Chỉ Dẫn Ăn Gian Adobe Premiere Pro CS 3 (Video, đã bị Youtube xóa))

Chỉ Dẫn Ăn Gian Adobe Premiere Pro CS 3 (Văn Bản)

-Chỉ Dẫn Làm Hòa Âm Với Music Finale và Acoustica Mixcraft

Làm Hòa Âm Không Cần Biết Đờn!

Làm Hòa Âm Không Cần Biết Đờn Nâng Cao (bài 1)

Làm Hòa Âm Không Cần Biết Đờn Nâng Cao (bài 2)

-Làm Hòa Âm Không Cần Biết Đờn Nâng Cao (bài cuối)

Làm Hòa Âm Điệu Valse Với Acoustica Mixcraft

-Chỉ Dẫn Download Một Lượt Nhiều File của FileMoney Với IDM

-Chỉ Dẫn Sử Dụng INPAINT

-Chỉ Dẫn Cài Đặt Pinnacle Studio HD 15 Ultimate (video, đã bị Youtube lấy xuống)

-Chỉ Dẫn Cài Đặt Pinnacle Studio HD 15 Ultimate (văn bản)

-Chỉ Dẫn Cài Logo Vào Phim Pinnacle Studio Ultimate 12

-Chỉ Dẫn Ăn Gian Finale 05 (Video, đã bị Youtube lấy xuống)

-Chỉ Dẫn Ăn Gian Finale 14 (văn bản)

-Chỉ Dẫn Ăn Gian Finale 14 (video, đã bị Youtube lấy xuống)

-Chỉ Dẫn Cài Đặt Pinnacle Studio 17 Ultimate (video, đã bị Youtube lấy xuống)

-Chỉ Dẫn Cài Đặt Pinnacle Studio 17 Ultimate (văn bản)

-Chỉ Dẫn Cài Đặt Acoustica Mixcraft Pro Studio 7 (video,đã bị Youtube lấy xuống )

-Chỉ Dẫn Cài Đặt Acoustica Mixcraft Pro Studio 7 (văn bản)

-Chỉ Dẫn Ăn Gian Phần Mềm TMPGEnc DVD Author 3 (video, đã bị Youtube lấy xuống)

-Chỉ Dẫn Cài Phần Mềm Proshow Producer (text)

Chỉ Dẫn Cài Phần Mềm Proshow Producer 8.0 Và Proshow Producer 7.0 Loại Portable

-Chỉ Dẫn Tải Phim Youtube Và Ghi Ra Dĩa

-Chỉ Dẫn Sử Dụng Free Youtube Downloader Version Mới (Video, đã bị Youtube lấy xuống)

Không Phải Free Youtube Downloader Bị Hư!

-Chỉ Dẫn Tách Nhạc Từ Dĩa Karaoke Và Ghi Ra Dĩa

-Chỉ Dẫn Cắt Phim Với Acoustica Mixcraft 6

Tăng Giảm Âm Thể (TON) với ACOUSTICA MIXCRAFT 6

Chỉ Dẫn Sử Dụng Easy CD-DA Extractor

-Cách Thức Cài Đặt Phần Mềm Loại Portable.

Cách Thức Cài Đặt Karafun Và TMPEGnc Loại Portable

-Chỉ Dẫn Crack TMPEGnc loại phải cài đặt

-Chỉ Dẫn Tải Về Preset Milkdrop Và Cài Vào Karafun.

-Chỉ Dẫn Làm Hình Với Photo Effects Studio (text)

-Chỉ Dẫn Làm Hình Với Photo Effects Studio (video)

Chỉ Dẫn Ăn Gian Phần Mềm Acoustica Mixcraft 6

-Chỉ Dẫn Làm Tựa Đề (viết chữ) Trên 1 Tấm Hình Với PAINT

-Thu Âm Với AUDACITY

-Thu Âm Với ACOUSTICA MIXCRAFT

-Ghép Nhạc Và Thu Âm Hát Với Nhạc Nền Bằng ACOUSTICA MIXCRAFT

– Chỉ Dẫn Làm Nhạc Karaoke (Video)

Chỉ Dẫn Làm Nhạc Karaoke (Văn Bản) 

-Chỉ Dẫn Cài Video và Icon vào nhạc Karaoke

-Nói Thêm Về Cài Phim Và Hình Vào Karafun

-Nói Thêm Về Cắt, Cài Phim Và Karafun (bài 1)

-Nói Thêm Về Cắt, Cài Phim Và Karafun (bài 2)

Làm Karafun Để Hát Karaoke.

Làm Karafun Và Karaoke (Bản Mới, bài 1)

Làm Karafun Và Karaoke (Bản Mới, bài 2)

-Làm Karafun Và Karaoke (Bản Mới, bài 3-end)

-Chỉ Dẫn Làm MilkDrop Và Vertical Text Của Karafun

-Chỉ Dẫn Đổi Màu Chữ Trong Karafun

-Chỉ Dẫn Đổi Màu Chữ Cho Song Ca Trong Karafun

Bí Quyết Làm Vài Việc Tốt Hơn Cho Karafun

-Làm Rõ Nét Và Đầy Màn Hình Cho Karafun

-Chỉ Dẫn Chuyển Dạng Với Wondershare Video Converter

Bí Quyết Làm Vài Việc Tốt Hơn Cho Karafun

-Chỉ Dẫn Tách Nhạc Từ Dĩa Karaoke
       (phần mềm có trong bài Danh Sach  Phần Mềm ở trên)

-Chỉ Dẫn Cài Đặt Pinnacle Studio 12 (đã bị Youtube lấy xuống)
      (cần coi thiệt kỹ trước khi cài phần mềm này vào máy)

-Chỉ Dẫn Làm Phim Với Pinnacle Studio 12- Bài 1

-Chỉ Dẫn Làm Phim Với Pinnacle Studio 12- Bài 2

-Chỉ Dẫn Làm Phim Với Pinnacle Studio 12- Bài 3

-Chỉ Dẫn Làm Phim Với Pinnacle Studio 12- Bài 4

-Chỉ Dẫn Làm Phim Với Pinnacle Studio 12- Bài 5

-Chỉ Dẫn Làm Phim Với Pinnacle Studio 12- Bài 6 (bài cuối)

Chỉ Dẫn Pinnacle Studio 18- Bài 1

Chỉ Dẫn Pinnacle Studio 18- Bài 2

Chỉ Dẫn Pinnacle Studio 18- Bài 3

Chỉ Dẫn Pinnacle Studio 18- Bài 4

-Chỉ Dẫn Pinnacle Studio 18- Bài 5 (bài cuối)

Ghép Nhạc Tự Chọn Vào Pinnacle 18

Chỉ Dẫn Viết Nhạc Với Music Finale 05 (Text, văn bản)

-Chỉ Dẫn Viết Nhạc Với Music Finale 05- Bài 1

-Chỉ Dẫn Viết Nhạc Với Music Finale 05- Bài 2

-Chỉ Dẫn Viết Nhạc Với Music Finale 05- Bài 3 (bài cuối)

Nói Thêm Về Viết Nhạc Với Music Finale 05

Chỉ Dẫn Viết Nhạc Với Music Finale 14 (Text, văn bản)

Chỉ Dẫn Viết Nhạc Với Music Finale 14 -Bài 1

Chỉ Dẫn Viết Nhạc Với Music Finale 14 -Bài 2

Viết Bình Ca (Ký Âm Tự Do) Với Music Finale 14

Viết Bình Ca (Ký Âm Tự Do) Với Music Finale 14 (Bổ Túc)

-Viết Note Đơn Theo Ý Muốn

Viết Note Có Chữ (bài 1)

Viết Note Có Chữ (Bài 2, bổ túc)

-Mở Rộng Khoảng Cách Khuôn Nhạc

Lưu file Finale Và Thêm Bớt Trường Canh Trong Khuôn Nhạc.

Viết Nhiều Loại Khuôn Nhạc Trong Cùng 1 Trang

Đổi Tiếng Nhạc Cụ Trong Music Finale 14