Văn-Đọc Truyện

QUÊ NHÀ (Xin bấm vào đây để đọc văn bản)

 *   QUÊ NHÀ, Hương Trinh đọc (Video))

QUÊ NHÀ, Hương Trinh đọc (Audio)

Quê Nhà, Phương Thảo đọc (Video)

Quê Nhà, Phương Thảo đọc (Audio)

BÊN NÀY SÔNG LONG TOÀN (Xin bấm vào đây để đọc văn bản)

* Bên Này Sông Long Toàn, Hương Trinh đọc (Video)

* Bên Này Sông Long Toàn, Hương Trinh đọc (Audio))

Bên Này Sông Long Toàn, Phương Thảo đọc (Video)

Bên Này Sông Long Toàn, Phương Thảo đọc (Audio)

BA BÀ THỢ SƠN (Xin bấm vào đây để đọc văn bản)

Ba Bà Thợ Sơn, Hương Trinh đọc (Video)

Ba Bà Thợ Sơn, Hương Trinh đọc (Audio))

Ba Bà Thợ Sơn, Phương Thảo đọc (Video)

Ba Bà Thợ Sơn, Phương Thảo đọc (Audio)

CHỈ CÓ NƠI ĐÓ (Xin bấm vào đây để đọc văn bản)

* Chỉ Có Nơi Đó, Hương Trinh đọc (video)

* Chỉ Có Nơi Đó, Hương Trinh đọc (Audio))

* Chỉ Có Nơi Đó, Phương Thảo đọc (Video)

* Chỉ Có Nơi Đó, Phương Thảo đọc (Audio)

HAI CON MÈO (Xin bấm vào đây để đọc văn bản)

Hai Con Mèo, Tám Hà-Kim Oanh đọc (Video)

Hai Con Mèo, Tám Hà-Kim Oanh đọc (Audio))

SƯ TỬ NHÀ TÔI (Xin bấm vào đây để đọc văn bản)

Sư Tử Nhà Tôi, Tám Hà-Kim Oanh đọc (Video)

Sư Tử Nhà Tôi, Tám Hà, Kim Oanh đọc (Audio)

BỎ BÊ CON CÁI (Xin bấm vào đây để đọc văn bản)

* Bỏ Bê Con Cái, Phương Thảo đọc (Video)

* Bỏ Bê Con Cái (Audio)

(Phạm Chinh Đông thành thật cảm ơn anh Tám Hà và chị Kim Oanh đã nhiệt tình đọc giúp 2 truyện ngắn HAI CON MÈO và SƯ TỬ NHÀ TÔI. Trân trọng.)

                          
                                         –CHUYỆN MỘT NGƯỜI LÍNH KHỐ ĐỎ 
                                              (Tự truyện của tác giả Phạm Khải Tri)
                                            

*SÁCH ĐỌC(Xin bấm vào đây để đọc sách Chuyện Một Người Lính Khố Đỏ) 

*ĐỌC TRUYỆN:

  1/ Giọng đọc: Phạm Chinh Đông                                     

                   (Xin bấm vào từng phần để nghe đọc truyện)
              
                   + Phần 1              + Phần 2              + Phần 3           + Phần 4                  

                   + Phần 5              + Phần 6              + Phần 7           + Phần 8

                   + Phần 9              + Phần 10            + Phần 11         + Phần 12                            

                   + Phần 13            + Phần 14            + Phần 15         + Phần 16 (Hết)

   2/ Giọng đọc: Phương Thảo

    + Phần 1    + Phần 2   + Phần 3   + Phần 4
        + Phần 5    + Phần 6   + Phần 7   + Phần 8
    
    + Phần 9    + Phần 10  + Phần 11  + Phần 12
        + Phần 13   + Phần 14  + Phần 15 (hết)  

NHẬN XÉT VỀ CUỐN TỰ TRUYỆN CHUYỆN MỘT NGƯỜI LÍNH KHỐ ĐỎ