Văn-Đọc Truyện

QUÊ NHÀ (Xin bấm vào đây để đọc văn bản)

            *(Xin bấm vào đây để xem video đọc truyện QUÊ NHÀ)

*(Xin bấm vào đây để nghe đọc truyện QUÊ NHÀ)

BÊN NÀY SÔNG LONG TOÀN (Xin bấm vào đây để đọc văn bản)

*(Xin bấm vào đây để xem video đọc truyện Bên Này Sông Long Toàn)

*(Xin bấm vào đây để nghe đọc truyện Bên Này Sông Long Toàn)

BA BÀ THỢ SƠN (Xin bấm vào đây để đọc văn bản)

*(Xin bấm vào đây để xem video đọc truyện Ba Bà Thợ Sơn)

*(Xin bấm vào đây để nghe đọc truyện Ba Bà Thợ Sơn)

CHỈ CÓ NƠI ĐÓ (Xin bấm vào đây để đọc văn bản)

*(Xin bấm vào đây để xem video đọc truyện Chỉ Có Nơi Đó)

*(Xin bấm vào đây để nghe đọc truyện Chỉ Có Nơi Đó)

HAI CON MÈO (Xin bấm vào đây để đọc văn bản)

*(Xin bấm vào đây để xem video đọc truyện Hai Con Mèo)

*(Xin bấm vào đây để nghe đọc truyện Hai Con Mèo)

SƯ TỬ NHÀ TÔI (Xin bấm vào đây để đọc văn bản)

*(Xin bấm vào đây để xem video đọc truyện Sư Tử Nhà Tôi)

*(Xin bấm vào đây để nghe đọc truyện Sư Tử Nhà Tôi)

BỎ BÊ CON CÁI (Xin bấm vào đây để đọc văn bản)

(Phạm Chinh Đông thành thật cảm ơn anh Tám Hà và chị Kim Oanh đã nhiệt tình đọc giúp 2 truyện ngắn HAI CON MÈO và SƯ TỬ NHÀ TÔI. Trân trọng.)

                          
                                         –CHUYỆN MỘT NGƯỜI LÍNH KHỐ ĐỎ 
                                              (Tự truyện của tác giả Phạm Khải Tri)
                                            

*SÁCH ĐỌC(Xin bấm vào đây để đọc sách Chuyện Một Người Lính Khố Đỏ) 

*ĐỌC TRUYỆN:                                      

                   (Xin bấm vào từng phần để nghe đọc truyện)
              
                   + Phần 1              + Phần 2              + Phần 3           + Phần 4
                   + Phần 5              + Phần 6              + Phần 7           + Phần 8
                   + Phần 9              + Phần 10            + Phần 11         + Phần 12                             

                   + Phần 13            + Phần 14            + Phần 15         + Phần 16 (Hết)

NHẬN XÉT VỀ CUỐN TỰ TRUYỆN CHUYỆN MỘT NGƯỜI LÍNH KHỐ ĐỎ